רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English
 • רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני


 • 1

  אבני אריה
   
 • 2

  לויט שמואל בוריס
   
 • 3

  לבב אמנון
   
 • 4

  ידידיה חגי
   
 • 5

  בובליל שירלי
   
 • 6

  אורביאטו קנפו נורית
   
 • 7

  אדלר עמית
   
 • 8

  פיטוס רויטל
   
 • 9

  גרוענברג צבי יוסף
   
 • 10

  גור יצחק
   
 • 11

  דניאל אילנה רחל
   
 • רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת רפא- רק בריאות.​

 • בימים שבין מעמד הגשת הרשימות לאישורן, בודקת הוועדה את כשירות כלל המועמדים והרשימות, בהתאם לסעיפים 5א-7א לחוק-יסוד: הכנסת, לפרק ו' לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הבחירות), לסעיף 11 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 ולפרק ה' לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973. בעקבות בדיקות אלו, המועמדת יפה רון, שהוצבה במקום ה-12, לא נכללה ברשימה שאישרה מליאת הוועדה המרכזית בתאריך 21.2.2021, בהתאם לסעיף 63 לחוק הבחירות.