רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English
 • תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה


 • 1

  סער גדעון משה
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 2

  שאשא ביטון יפעת
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 3

  אלקין זאב
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 4

  הנדל יועז
  מטעם מפלגת דרך ארץ 
 • 5

  השכל שרן מרים
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 6

  בגין זאב בנימין
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 7

  יצחק הלוי מאיר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 8

  האוזר צבי
  מטעם מפלגת דרך ארץ 
 • 9

  שיר סגמן מיכל
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 10

  דיין דניאל
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 11

  בוסקילה מישל
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 12

  ברקוביץ צבי עופר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 13

  דיאמנט מיכל
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 14

  פינטו סהר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 15

  אסמאעיל סאהר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 16

  קיסר אלון
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 17

  דוידאי אורנה
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 18

  וייזר דוברת
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 19

  אבבה בגשאו דוד
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 20

  קלמה אבי
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 21

  בן שטרית רפאל
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 22

  רון מוריה סופיה
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 23

  הייב חסן
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 24

  טל ויקטור
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 25

  טמיר צילה
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 26

  דיקשטיין יצחק
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 27

  לוי מלכה מלי
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 28

  אילוז עדיאל
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 29

  דואני נדב
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 30

  מצא יעקב שמעון
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 31

  בוחבוט סימי
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 32

  מי-און שחר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 33

  הייטנר אורי עקיבא
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 34

  טל זהר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 35

  קהת סיני שאול
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 36

  הנדשר פרקש סיגלית
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 37

  יאבור יונתן פיטר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 38

  חייבי מנחם לילך
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 39

  אליאל שימי
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 40

  מוזגנוב יעקב
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 41

  שטראוכלר בת שבע
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 42

  הר ציון משה
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 43

  סממה גלעד
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 44

  טהור יוחאי יוריק
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 45

  לנציאנו מרדכי
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 46

  גליק משה שלמה
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 47

  סוננזון זאב
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 48

  דודוביץ אורי
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 49

  זיבנברג מרים
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 50

  כץ כהן צמח נסים
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 51

  בנדר ספדיה מירב
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 52

  קנפו גיא
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 53

  גני רמי רחמים
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 54

  ילינק אמיר
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 55

  נבון עמנואל
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 56

  גרינברג רינה
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • 57

  שושני שמשון
  מטעם מפלגת תקווה חדשה - אחדות לישראל 
 • רשימת המועמדים הוגשה מטעם המפלגות תקווה חדשה- אחדות לישראל ודרך ארץ.

 • בן חיים יעקב יקי (שהוצב במקום ה-31 ברשימה), התפטר ביום 08.02.2021, בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט עוזי פוגלמן. שלמה ברק (שהוצב במקום ה-50 ברשימה), התפטר ביום 10.03.2021, בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט עוזי פוגלמן. שביט מס (שהוצב במקום ה-36 ברשימה), הגיש התפטרותו ממועמדותו ליושב ראש הכנסת, בתאריך 06.07.2021, לאחר שנבחרה הכנסת ה-24. איזק נתנאל (שהוצב במקום ה-21 ברשימה), הגיש התפטרותו ממועמדותו ליושב ראש הכנסת, בתאריך 27.07.2021, לאחר שנבחרה הכנסת ה-24. אברהם גנון (שהוצב במקום ה-14 ברשימה), הגיש התפטרותו ממועמדותו ליושב ראש הכנסת, בתאריך 21.10.2021, לאחר שנבחרה הכנסת ה-24. הילה שי וזאן (שהוצבה במקום ה-10 ברשימה), הגישה התפטרותה ממועמדותה ליושב ראש הכנסת, בתאריך 01.08.2022, לאחר שנבחרה הכנסת ה-24. בימים שבין מעמד הגשת הרשימות לאישורן, בודקת הוועדה את כשירות כלל המועמדים והרשימות, בהתאם לסעיפים 5א-7א לחוק-יסוד: הכנסת, לפרק ו' לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הבחירות), לסעיף 11 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 ולפרק ה' לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973. בעקבות בדיקות אלו, המועמד אלסבאבחה ג'ומעה שהוצב במקום ה-47 לא נכלל ברשימה שאישרה מליאת הוועדה המרכזית בתאריך 21.2.2021, בהתאם לסעיף 63 לחוק הבחירות.