רשימת מועמדים
    מפת אתר
العربية   English
 • מפלגת הגוש התנ"כי


 • 1

  ליפקין דניס
   
 • 2

  בר-נדר מיכאל יעקב
   
 • 3

  פרידמן דוד
   
 • 4

  בקר קלאס
   
 • 5

  ריבקין מקסים
   
 • 6

  ליפקין רחל
   
 • 7

  פרידמן בנימין דוד
   
 • רשימת המועמדים הוגשה מטעם מפלגת גה"ת - גוש התנ"כי.​

 • בימים שבין מעמד הגשת הרשימות לאישורן, בודקת הוועדה את כשירות כלל המועמדים והרשימות, בהתאם לסעיפים 5א-7א לחוק-יסוד: הכנסת, לפרק ו' לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הבחירות), לסעיף 11 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 ולפרק ה' לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973. בעקבות בדיקות אלו, המועמדת סארה לינה שהוצבה במקום ה-2, לא נכללה ברשימה שאישרה מליאת הוועדה המרכזית בתאריך 21.2.2021, בהתאם לסעיף 63 לחוק הבחירות.