מודעות ועדת הבחירות המרכזית
    מפת אתר
العربية   English

מודעות ועדת הבחירות המרכזית

​מודעות ועדת הבחירות המרכזית​​​​​​​​
הרכב ועדת הבחירות המרכזית​

הודעה בדבר קבלת טפסים להגשת רשימות מועמדים לכנסת​
הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים לכנסת ה-23​​

הודעה בדבר מועמדות לתפקיד מזכיר/ת ועדת קלפי

הודעה בדבר מרכז המידע לבחירות​ לכנסת ה-23​

הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים​

מיקום קלפיות יי​עודיות לבוחרים השוהים בבית לפי צו בריאות העם, (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020​