ועדת הבחירות המרכזית
    מפת אתר
العربية   English

ועדת הבחירות המרכזית

סקירה כללית אודות הוועדה ופועלה​

​​​​

על פי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]. התשכ"ט–1969, מוקמת ועדת בחירות מרכזית תוך 60 יום מיום כינוסה של כנסת חדשה לביצוע הבחירות לכנסת.

בראש הוועדה עומד שופט בית המשפט העליון, שנבחר על ידי חבר השופטים בבית המשפט העליון.
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 הוא שופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן.
חברי הוועדה הם נציגי סיעות הכנסת: לכל סיעה המונה ארבעה חברים או יותר, יש חבר אחד בוועדה לכל ארבעה חברי כנסת. גם סיעה שאין לה ארבעה חברי כנסת מיוצגת בוועדה על ידי חבר אחד לפחות.
ועדת הבחירות לכנסת ה-24 מונה 34​​ חברים.
 
בראש המנגנון עומדת מנכ"לית הוועדה, עו"ד אורלי עדס, ולצידה צוות עובדים מצומצם הפועל במהלך כל שנות כהונתה של הוועדה.
כשלושה חודשים לפני הבחירות מוקמות ועדות אזוריות. בראש כל אחת מן הוועדות עומד שופט כיושב ראש, ומספר חבריה והרכבה הסיעתי זהים לאלו של הרכב הוועדה המרכזית.
במקביל  מתרחב מנגנון הוועדה, הן במטה והן בוועדות האזוריות ברחבי הארץ. העובדים בוועדות מועסקים לתקופה של כשלושה חודשים. ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כ-40 אלף איש.
בין תפקידי ועדת הבחירות המרכזית
 • קבלת רשימות המועמדים ואישורן;
 • הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי;
 • ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים;
 • גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת;
 • הדרכת כל הפעילים בקלפי;
 • הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה;
 • הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום;
 • הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי;
 • קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי;
 • סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות;
 • המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת;
ועדות משנה