סקרים
    מפת אתר
العربية   English

סקרים

סקרים לקראת הבחירות לכנסת ה-24
בעמוד זה מוצגים סקרי בחירות אשר נשלחו אל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24, בהתאם להוראות סעיף 16ה(ה) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט - 1959. הסקרים האמורים מתפרסמים כפי שנשלחו אל הוועדה, מבלי שנבדקו על ידה, ולוועדה אין כל אחריות בנוגע לתוכנם.

סקרים מטעם רדיו 103FM
סקרים מטעם חברת החדשות

ממצאי סקר בחירות - 26.1.21
סקרים מטעם חדשות 13

ממצאי סקר - 30.12.20

ממצאי סקר - 8.1.21

סקרים מטעם ערוץ 20
סקר מטעם אתר ערוץ 7
סקר מטעם שידורי קשת
סקר מטעם תאגיד השידור כאן 11
סקרים מטעם עיתון מעריב

סקר מנדטים - 14.1.21​

סקר מנדטים - 28.1.21
סקרים מטעם ישראל היום

סקר מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי 
סקרים שונים

תוצאות סקר כוונות הצבעה לקראת הבחירות המיוחדות למועצה ולראשות המועצה תל מונד 2020