הוועדה הציבורית לבחינת חוק דרכי תעמולה
    מפת אתר
العربية   English

הוועדה הציבורית לבחינת חוק דרכי תעמולה

 
​ביום 21.11.2017 הוגשו מסקנות הוועדה לנשיא המדינה, יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 מונתה ביום כ"א בתמוז התשע"ה (8 ביולי 2015) על ידי כב' נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, כב' השופט סלים ג'ובראן.
הוועדה מונתה לבחון את כללי תעמולת הבחירות הקיימים, לאור המציאות התקשורתית המשתנה ואת הצורך בדבר בהתאמת ההסדרים הקיימים ודיני הבחירות הנוגעים בדבר, ולהגיש ליושב ראש הכנסת המלצה סדורה לתיקונים.
 
 
ואלו הם חברי הוועדה:
נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת (בדימוס) דורית ביניש, יושבת ראש;
מר דן מרידור, חבר;
מר יצחק לוי, חבר;
פרופ' סוזי נבות, חברה;
פרופ' קרין נהון, חברה;
מר אופיר פינס-פז, יועץ מיוחד;
עו"ד דין ליבנה, מרכז הוועדה.

ביום 12.9.2016 פרסמה הוועדה דו"ח ביניים להערות הציבור, הוועדה מבקשת לקבל את ההערות לדוח הביניים עד ליום י"ד בחשוון התשע"ז (15 בנובמבר 2016) למרכז הוועדה, עו"ד דין ליבנה, באמצעות דוא"ל Vadatb@knesset.gov.il

לקריאת הדוח 

 
עמדות והצעות שהוגשו לוועדה לאחר פרסום דו"ח הביניים:

 

מכתב מאת נדב שניר  פניית היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון

 

פנייה מאת מר גיל אברמוביץ', מר יוסי מלכה ומר אלון מאירי​

מכתב מאת מר רוני רימון  עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

עמדת סיעת ישראל ביתנו

עמדת מפלגת מרצ​  עמדת חברת רשת ​

 

עמדת התנועה לאיכות השלטון​ עמדת משרד המשפטים​


עמדת רשם המפלגות

עמדת משרד מבקר המדינה​

 

ביום 10.2.2016 פרסמה הוועדה קול קורא לציבור לקבלת עמדות בעניין חוק הבחירות דרכי תעמולה, התשי"ט-1959.

  

לנוסח המלא של הקול קורא שפורסם