נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-24
    מפת אתר
العربية   English

נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-24

כל הנתונים נכונים לפנקס הבוחרים (טופס ב') נכון ליום 18 במרס 2021.


חלוקת הקלפיות
סוגי קלפיות מיוחדות אשר נוספו למערכת הבחירות הנוכחית (לכנסת ה-24) ואשר לא היו קיימות בעבר:

-  קלפיות בבתי אבות, דיור מוגן ומקבצי דיור

-  קלפיות במחלקת קורונה בבתי חולים

-  קלפיות במלוניות

-  קלפיות בנתב"ג

-  קלפיות למבודדים

-  קלפיות למאומתי קורונה (חולים)

-  קלפיות ב"קלפי בוס"