נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-24
    מפת אתר
العربية   English

נתונים כלליים אודות הבחירות לכנסת ה-24(1)  נתון סה"כ הקלפיות שהופעלו בבחירות לכנסת ה-24 כולל את כלל הקלפיות שהופעלו ברחבי הארץ ובנציגויות ישראל ברחבי העולם, למעט הקלפיות שהופעלו במחנות צה"ל.

(2) נתון הקלפיות בבתי חולים כולל: קלפיות במוסדות סיעודיים, מוסדות רווחה ומחלקות סיעודיות בבתי אבות, בהם 50 מיטות ומעלה, ונכללים תחת הגדרת קלפי בבתי חולים, בהתאם להוראות החוק. הנתון אינו כולל את הקלפיות במחלקות הקורונה.

(3) נתון הקלפיות בנציגויות ישראל בחו"ל מתייחס ל -102 קלפיות שהופעלו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם, 12 ימים לפני הבחירות (הבחירות ברחבי העולם התקיימו בתאריך 11 במרץ 2021).

(4) נתון הקלפיות למאומתי קורונה ומבודדים כולל: קלפיות למאומתי קורונה ברחבי הארץ (340), קלפיות למבודדים ברחבי הארץ (407), קלפיות במחלקות קורונה בבתי חולים (ללא קשר למספר המאושפזים במחלקה) (34), קלפיות במלוניות למאומתי קורונה ומבודדים (2), קלפיות בנמל התעופה בן-גוריון, למבודדים ששבו מחו"ל (4), קלפיות ב"קלפי-בוס" למאומתי קורונה ומבודדים (2).

(5) נתון הקלפיות בבתי אבות דיור מוגן ומקבצי דיור כולל: קלפיות שהוצבו במסגרות האמורות בהן 30 מיטות ומעלה, וזאת בהתאם להוראת השעה שהייתה בתוקף בבחירות לכנסת    ה-24. סוגי הקלפיות האמורות, לרבות למאומתי קורונה ומבודדים הופעלו באופן ייחודי למערכת הבחירות לכנסת ה-24.

(6) מספר הקלפיות הנגישות למוגבלים בניידות הוא מתוך סך הקלפיות הרגילות (מתוך 12,127), ואינו בנוסף למספר זה. קלפי נגישה היא למעשה קלפי רגילה לכל דבר ועניין, אולם, הגישה אליה נגישה.            
      
(7) מספר הקלפיות הנגישות המיוחדות הוא מתוך סך הקלפיות הנגישות (מתוך 3,776), ואינו בנוסף למספר זה.       
קלפי נגישה מיוחדת היא קלפי בה רשאי להצביע כל אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות, והקלפי שבה הוא רשום אינה מוגדרת כנגישה.