לוח זמנים לפעילות הוועדה
    מפת אתר
العربية   English

לוח זמנים לפעילות הוועדה

 
לוח הזמנים לבחירות לכנסת
חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969
לוח זמנים לפעולות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24
נערך בלשכת היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 
 
​הסעיף​ בחוק / כלל הפעולה​ מספר הימים​ לפני יום הבחירות יום​ בשבוע ​תאריך 
39​ שליפת "מידע פנקס"​ *****​ ה​ ​יום ההתפזרות
145(ד)​ ​מתן הוראות שעה ע"י נשיאות הוועדה החל מיום 90 ד ​23/12/2020
57א​ התחייבות להבטחת מקום ברשימת מועמדים החל מיום​
​90 ד ​23/12/2020
​40(ד) ​בקשה לתיקון פרטי בוחר על ידי חבר ועדה ​87 א*​ ​27/12/2020
​40(ד) ​בקשה לתיקון פרטי בוחר על ידי בוחר ​82 ​ה ​31/12/2020
56 $$ התפטרות עובדי מדינה בכירים  80 א* ​03/01/2021
​13(א) ​הצעת שר הפנים בדבר קביעת תחומי אזורי קלפי ​80 ​א* ​03/01/2021
​44 ​הכרעת שר הפנים בבקשות לתיקון פרטי בוחר ​72 ​א ​10/01/2021
​13(א)+68(ג) ​קביעת תחומי אזורי הקלפי ע"י הוועדה המרכזית ​70 ​ג ​12/01/2021
​2 סגנים ​עריכת הגרלה ממוחשבת להקצאת סגנים בוועדות האזוריות והודעה לסיעות על כך ​68 ​ה ​14/01/2021
46(ב)​ עתירה מנהלית בעניין פנקס הבוחרים​ 65​ א ​17/01/2021
​3 סגנים ​שינוי הקצאת סגנים בוועדות האזוריות ​63 ג ​19/01/2021
​4 סגנים ​הצעת הסיעות בדבר סגני יו"ר ו' אזוריות ​62 ​ד ​20/01/2021
26​ שליפת פנקס סופי​ 54​ ה​ ​28/01/2021
68ב​ מסירת רשימת מקלטים לנשים​ 53​ ו ​29/01/2021
96​ מסירת רשימת כלי השיט לוועדה המרכזית​ 53​ ו 29/01/2021
116ב(א)(1)​ מסירת רשימת בתי סוהר ובתי מעצר​ 53​ ו ​29/01/2021
116י(א)​ מסירת רשימת הנציגויות לוועדה​ 53​ ו ​29/01/2021
116יג(ב)​ מסירת רשימת בתי חולים לוועדה המרכזית​ 53​ ו ​29/01/2021
116יז3(ד) מסירת רשימות בתי האבות והמסגרות המיוחדות 53 ו 29/01/2021
116י(ב)​ מסירת רשימת הנציגויות לפקידים המוסמכים​ 52​ א* ​31/01/2021
57(ט)(3)​ פרסום ההודעה על מועד הגשת רשימות המועמדים​ 52​ א* 31/01/2021
​19(א)+5 סגנים ​מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים  ​52  א* 31/01/2021
68(ג1) מועד אחרון לאיזון קלפיות​ 52​ א​* ​31/01/2021​
​26(ד) כניסת פנקס הבוחרים לתוקף ​51 א ​31/01/2021
70(ג)​ העברת מקום קלפי ע"י הנשיאות, החל ממועד זה: 50​ ב 01/02/2021
19ב מפל'​ הודעת המפלגות לרשם על ב"כ מפלגה​ 48​ ד 03/02/2021
19ב מפל'​ הודעת רשם המפלגות ליו"ר הוועדה על ב"כ מפלגות​ 48​ ד 03/02/2021
​57(ט)​ ​הגשת רשימות המועמדים לוועדה המרכזית​ ​48 ​ד ​03/02/2021
​57(ט) ​הגשת רשימות המועמדים לוועדה המרכזית ​47 ​ה ​04/02/2021
56ב(1)(ב)​ בקשה לקביעת "אין קלון"​ יום הגשת הרשימות​ ה​ ​04/02/2021
71א​ קביעת שרותים ציבוריים שרשאים לפעול ביום השבתון ע"י הוועדה המרכזית 45​ ​א* ​07/02/2021
116י(ד)​ הודעה לעובדים על הכללת שמם​ להצבעה בנציגות 42​ ג ​​09/02/2021
8(ב)​ חלוקת אזורי הבחירות לא יאוחר מ-​ 42​ ג 09/02/2021
97​ קביעת רשימת כלי השיט בהם תערך הצבעה​ 42​ ג ​09/02/2021
63א(א)+ 2#​ מועד אחרון להגשת בקשה למניעת רשימה או מועמד ברשימה שהוגשה ביום ה-48​ 41​ ​ד ​10/02/2021
63א(א)+ 2#​ מועד אחרון להגשת בקשה למניעת רשימה או מועמד ברשימה שהוגשה ביום ה-47​ 40​ ה ​11/02/2021
62(ג)​ הודעה על ליקויים ברשימת מועמדים​ 40​ ה ​11/02/2021
21(א)​
קביעת מספר החברים בוועדת קלפי ואת ההרכב הסיעתי ​
40​ ​ה 11/02/2021
4+100(א)**​ מינוי האחראים בכלי השיט ובנציגויות​ 40​ ה​ ​11/02/2021
4(ג)​ לתקנות פרסום הודעה על מקום מושבן של הוועדות האזוריות 40 ה 11/02/2021
4#(א) מועד אחרון לכתב תשובה בבקשה למניעת רשימה או מועמד 36 ב ​15/02/2021
​4#(ב) ​מועד אחרון לעמדת היועמ"ש בבקשה למניעת רשימה או מועמד 35​ ​ג ​16/02/2021
62(ג)​ תיקון הליקויים ברשימות המועמדים 35​ ג ​​16/02/2021
71א​ פרסום הודעת הוועדה בדבר שרותים ציבוריים ביום הבחירות 35​ ג 16/02/2021
3(א)**​ ערר על אי הכללה – בחירות בנציגויות​ 35​ ג​ ​16/02/2021
5+101**​ העברת חומר ההצבעה לכלי השיט ונציגויות​ 35​ ג ​16/02/2021
3(א) תשב"ץ​ מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות  32 ו ​19/02/2021
12(ב)​ מועד אחרון לצרוף קלפי 990 לקלפי אחרת​ 31​ א* ​21/02/2021
3(ד)**​ החלטה בערר על אי הכללה – בחירות בנציגויות​ 31​ א* ​21/02/2021
64(א)​ הודעה על סירוב לאשר רשימת מועמדים​ 30​ א​ ​21/02/2021
​63א(א) ​החלטה בבקשה למנוע מועמד ​30 ​א ​21/02/2021
63​ הודעה על אישור רשימת מועמדים​ 30​ א​ ​21/02/2021
116יג(ג)​+
116יז3(ה)
קביעת יו"ר הוועדה בדבר קלפיות בבתי חולים ​ובמסגרות מיוחדות (בתי אבות) 30​ א​ ​21/02/2021
116ג(ג)​ הגשת רשימת חברי ועדות קלפי אסירים​ 30​ א​ ​21/02/2021
​3(ה) תשב"ץ ​מועד אחרון להחלטה בהחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות  ​29 ​ב ​22/02/2021
56ב(1)(ג)​ החלטת יו"ר הוועדה בבקשות לקביעת "אין קלון"​ 28​ ג ​23/02/2021
63א(ד)+
64(א)+(א1)​
הגשת ערעור על סירוב או אישור רשימות מועמדים​ או על דחיית בקשה למניעת מועמד 28​ ג ​23/02/2021
63א(ה)+64(ב)​ מסירת פסקי הדין בעניני פסילה ואישור רשימה או מועמד לוועדה המרכזית​ 23​ א​ ​28/02/2021
55ב​ משלוח הודעה לבוחר​ 21​ ג​ ​02/03/2021
​4(ב) תשב"ץ ​מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בתוך אזור בחירות ​20 ​ד ​03/03/2021
2(ב)***​ אישור שר בט"פ למזכירי ועדות קלפי לאסירים​ 20​ ד​ ​03/03/2021
116ג(ד)​ אישור שר בט"פ לחברי ועדות הקלפי לאסירים​ 20​ ​ד ​03/03/2021
​4(ז) תשב"ץ ​אישור בקשות להחלפות בהסכמה בתוך אזורי בחירות ​16 ​א ​07/03/2021
71(א)​ מסירת רשימות הבוחרים ע"י משרד הפנים לוועדה​ 15​ ב​ ​08/03/2021
​6(א) תשב"ץ ​מועד אחרון להעברת פרטי יו"ר ועדות קלפי וחברים ​15 ​ב ​08/03/2021
​116יז6(ג) ​תחילת מסירת מידע על חולים ומבודדים ​14 ​ג ​09/03/2021
15 ו-15א תעמ'​ תחילת שידורי תעמולה בטלוויזיה​ וברדיו 14​ ג ​09/03/2021
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 14​ ג ​09/03/2021
116​+103ט פרסום הודעה על מקום ושעות ההצבעה בכלי שיט​ 14​ ג ​09/03/2021
116+99ח​ יום ההצבעה בכלי שיט ובנציגויות​ 12​ ה​ ​11/03/2021
67(ב)​ מועד אחרון להודעה לוועדה המרכזית בדבר התקשרויות (הסכמי עודפים) 11​ ו ​12/03/2021
​39(ז) ​העברת רשימות נפטרים לוועדה המרכזית ​10 ​א* ​14/03/2021
70(א)​ צירוף אזורי קלפי ע"י הנשיאות 10​ א* ​14/03/2021​
65​ פרסום רשימות המועמדים​ 9​ א​ ​14/03/2021
67(ג)​ פרסום הודעה ברשומות ובעיתונים על ההתקשרויות​ 8​ ב ​15/03/2021
70(א)​ הגשת התנגדות לצרוף אזורי קלפי ​ 7​ ג ​16/03/2021
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות (גם בעיתונים)​ 7​ ג ​16/03/2021
68(ד)​ פרסום הודעה על מקומות הקלפי​ 7​ ג​ ​16/03/2021
​116יז6(ה) ​קביעת קלפיות לחייבים בבידוד ולחולים ופרסומן ​6 ​ד ​17/03/2021
70(ב)​ פיצול אזורי קלפי  6​ ד​ ​17/03/2021
70(א)​ הודעת הנשיאות על החלטתה בדבר התנגדות לצרוף אזורי קלפי​ 5​ ה ​18/03/2021
116ג(ה)​ ערר על החלטת שר בט"פ בעניין קלפיות אסירים  5​ ה ​18/03/2021
תק' 7ב(ב)​ מסירת טפסי מינוי ועדות קלפי ע"י יו"ר ועדה אזורית​ 5​ ה​ ​18/03/2021
71(ב)​ מסירת 2 עותקים של רשימות הבוחרים לוועדות הקלפי​ 2​ א​ ​21/03/2021
4(א)***​ מסירת חומר ההצבעה למפקדי המתקנים (אסירים)​ 2​ א​ ​21/03/2021
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 2​ א ​21/03/2021
77(ד)+33 תק​ העברת חומר ההצבעה וציוד ההצבעה לוועדות קלפי​ 2​ א​ ​21/03/2021
3****​ העברת חומר הצבעה בבתי חולים​ 2​ א​ ​21/03/2021
47 תק הודעה בדבר שעות ההצבעה בישובים קטנים​ 2​ א​ ​21/03/2021
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות​ 1​ ב ​22/03/2021
16 תעמולה​ פרסום הודעת היו"ר בדבר חופש הבחירות (גם בעיתונים)​ 0​ ג​ ​23/03/2021
17+114*​*​ היום האחרון לקבלת מעטפות מכלי שיט ונציגויות​ 0​ ג ​23/03/2021
יום הבחירות 0 ג ​23/03/2021
11 יסוד הכנסת​ פרסום תוצאות הבחירות  8​ ד ​31/03/2021
86(ב)​ ערעור על התוצאות לבית משפט לעניינים מנהליים בי-ם​ 14 מהתוצאות ד​ ​14/04/2021​

 

* נדחה בגלל שבת או חג

** סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות

*** סדרי הפעלה ועבודה של קלפיות לאסירים

**** בחירות בבתי חולים 

# נוהל פסילת רשימות

$$ הודעת נש"מ פא/9