מס' משרה
שם משרה
תאריך פרסום
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
אגף/יחידה
 11/2020
ראש אגף הדרכה
29-09-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
הדרכה
 
מועד עדכון אחרון
29-09-2020 08:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-10-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי לאיוש משרת ראש אגף הדרכה 11.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ראש אגף הדרכה 11.20
 10/2020
ממונה (תכנון מערכות)
28-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
28-08-2020 10:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-09-2020 00:00
מסמכים נלווים
 ממונה (תכנון מערכות) 10.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה (תכנון מערכות)
 09/2020
סגן ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (יישומי ליבה)
28-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
28-08-2020 09:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-09-2020 00:00
מסמכים נלווים
 סגן ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (יישומי ליבה) 9.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן ראש אגף טכנולוגיות ומידע (יישומי ליבה)
 07/2020
ממונה (סייבר)
21-07-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
13-08-2020 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי - ממונה (סייבר) 7.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה (סייבר) 7.20
 08/2020
מדריכים לוועדת הבחירות המרכזית
06-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
13-08-2020 12:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 פרסום פומבי לגיוס מדריכים
 טופס הגשת מועמדות 8.20
 06/2020
מנהל תחום (רכש, תקציב ותוכניות עבודה)
21-07-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
21-07-2020 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מנהל תחום (רכש, תקציב ותוכניות עבודה) 6.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מנהל תחום (רכש, תקציב ותוכניות עבודה) 6.20
 04/2020
מאתר מקומות קלפי
26-06-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2020 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-07-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי - מאתר מקומות קלפי 4.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר מקומות קלפי 4/2020
 05/2020
מאתר קלפיות-משרה ייעודית לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים וצ'רקסים
26-06-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2020 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-07-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מאתר מקומות קלפי 5.20-משרה לאוכלוסיה הערבית, דרוזים וצ'רקסים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר קלפיות 5/2020 משרה יעודית לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
 02/2020
מאתר מקומות קלפי - משרה יעודית לבני האוכלוסיה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מאתר מקומות קלפי משרה ייעודית לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר קלפיות 2/2020
 03/2020
מאתר מקומות קלפי
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי - מאתר מקומות קלפי
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר מקומות קלפי 3/2020
 01/2020
ממונה חשבונאות ודיווח
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי לתפקיד ממונה חשבונאות ודיווח
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה חשבונאות 1/2020
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת