מס' משרה
שם משרה
תאריך פרסום
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
אגף/יחידה
 34/2021
מכרז פומבי לתפקיד ממונה (תכנון מערכות)
07-07-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
07-07-2021 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-07-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי לאיתור ממונה (תכנון מערכות)
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה (תכנון מערכות)
 33/2021
סגן ראש אגף ומנהל מערך יישומי הליבה
16-06-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
16-06-2021 16:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-06-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי לתפקיד סגן ראש אגף ומנהל מערך יישומי הליבה
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן ראש אגף ומנהל מערך יישומי הליבה
 32/2021
הליך פומבי לאיוש מנהל פרוייקטים​
23-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
23-05-2021 08:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לאיוש מנהל פרוייקטים
 טופס הגשת מועמדות למכרז פומבי  32/21 לאיוש מנהל פרויקטים
 30/2021
מכרז פומבי לבחירת סגני מנהלים בוועדות האזורית
11-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
21-05-2021 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 פרסום הליך פומבי לאיוש סגנני מנהלים בוועדות אזוריות
 הגשת מועמדות לאיוש סגני מנהלי ועדות אזוריות
 31/2021
מנהלי תחום משכורת
11-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף חשבות
 
מועד עדכון אחרון
12-05-2021 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז לאיוש מנהלי תחום משכורת
 טופס הגשת מועמדות למכרז פומבי לאיוש מנהלי תחום משכורת
 29/2021
מנהל ועדת בחירות אזורית ביהודה ובקריות
11-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
11-05-2021 23:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 ועדת איתור לאיוש מנהל ועדה אזורית יהודה, קריות
 טופס הגשת מועמדות לוועדת איתור לאיוש מנהל ועדה אזורית ביהודה ובקריות
 .
קול קורא לאיתור וגיוס עובדים לעבודה בשבוע בחירות
12-03-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
12-03-2021 14:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 16-03-2021 00:00
מסמכים נלווים
 טופס קליטה לעובדי יום הבחירות כנסת 24
 קול קורא לאיתור וגיוס עובדים לעבודה בשבוע בחירות
 .
קול קורא לגיוס עובדים לביצוע עבודות בקרה ופיקוח בשבוע הבחירות
01-03-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
01-03-2021 15:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-03-2021 00:00
מסמכים נלווים
 קול קורא לתפקידי פיקוח ושמירה על הסדר
 28/2021
סגן מנהל בוועדה אזורית קריות
18-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית קריות
 
מועד עדכון אחרון
18-02-2021 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 סגן מנהל בוועדה אזורית קריות
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן מנהל ועדה אזורית קריות
 25/2021
מרכז בכיר שירות ותמיכה למשתמשים
16-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
16-02-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז למרכז בכיר שירות ותמיכה למשתמשים
 הגשת מועמדות לבחירת מרכז בכיר שרות ותמיכה למשתמשים  25/21
 26/2021
מרכז תשלומי יום הבחירות
16-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
כספים
 
מועד עדכון אחרון
16-02-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז תשלומי יום הבחירות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מרכז תשלומי יום הבחירות 26/21
 27/2021
מרכז משאבי אנוש
16-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת בחירות אזורית בעכו
 
מועד עדכון אחרון
16-02-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז משאבי אנוש בוועדה אזורית עכו
  הגשת מועמדות לבחירת מרכז משאבי אנוש בוועדה אזורית  עכו
 24/2021
ממונה פרויקטים
15-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
15-02-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 17-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך מכרז פומבי לתפקיד ממונה פרויקטים באגף טכנולוגיות
 הגשת מועמדות לתפקיד ממונה פרויקטים באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
 23/2021
עוזר בכיר להיסעי בוחרים
03-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
03-02-2021 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר להיסעי בוחרים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד עוזר בכיר היסעי בוחרים
 22/2021
מכרז מאגר לתפקיד מרכז בכיר ביטחון
01-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
01-02-2021 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 03-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מאגר לתפקיד מרכז בכיר ביטחון
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מרכז בכיר ביטחון
 21/2021
מכרז מאגר לתפקיד עוזר בכיר לממונה משכורת
28-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
כספים
 
מועד עדכון אחרון
28-01-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי מכרז מאגר לתפקיד עוזר בכיר לממונה משכורת
 טופס הגשת מועמדות לבחירת עוזר בכיר לממונה משכורת - מכרז מאגר
 20/2021
רכז לשכה
28-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית כפר סבא
 
מועד עדכון אחרון
28-01-2021 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד רכז לשכה בוועדה אזורית כפר סבא
 טופס הגשת מועמדות לבחירת רכז לשכה בוועדת הבחירות האזורית
 19/2021
עוזר ראשי לממונה קורונה
25-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
25-01-2021 23:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד עוזר ראשי לממונה קורונה
 הגשת מועמדות לבחירת עוזר ראשי לממונה קורונה
 18/2021
מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדה אזורית תל אביב
25-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
25-01-2021 22:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדה אזורית תל אביב
 הגשת מועמדות לבחירת מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדה אזורית תל-אביב
 17/2021
רכז תעמולה
21-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
21-01-2021 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד רכז תעמולה
 טופס הגשת מועמדות - הליך פומבי  17/21 מכרז לתפקיד רכז תעמולה
 .
פרסום פומבי למאגר המדריכים בוועדת הבחירות המרכזית
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף הדרכה
 
מועד עדכון אחרון
21-01-2021 08:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 26-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 קול קורא לגיוס מדריכים הכנסת ה-24 נגיש
 16/2021
מכרז מאגר לתפקיד ממונה פרויקטים באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 19:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מאגר לתפקיד ממונה פרויקטים באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
 הגשת מועמדות לתפקיד ממונה פרויקטים באגף טכנולוגיות דיגטליות ומידע
 25/2020
מכרז מאגר לרכזת לשכה - הארכת הרשמה
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 18:00
דירוג
מינהלי
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי מכרז מאגר לרכזת לשכה - הארכה
 טופס הגשת מועמדות - מכרז מאגר רכזת לשכה בכירה - הארכת הרשמה
 14/2021
מרכז תיאום ובקרה
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי למרכז תיאום ובקרה
 הגשת מועמדות לבחירת מרכז תיאום ובקרה 14/21
 15/2021
מכרז מאגר לעוזר בכיר למנהל פרויקטים
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מאגר עוזר בכיר למנהל פרויקטים
 הגשת מועמדות לבחירת עוזר בכיר למנהל פרויקטים 15/21
 13/2021
מנהל פרויקטים ראשי PMO
11-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
11-01-2021 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי 13 21  מנהל פרויקטים ראשיPMO
 הגשת מועמדות לבחירת מנהל פרויקטים ראשי PMO
 12/2021
מכרז מאגר לתפקיד מנהל פרוייקטים
06-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2021 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי מכרז מאגר לתפקיד מנהל פרויקטים
 הגשת מועמדות לבחירת מנהל פרויקטים 12/21
 11/2021
עוזר בכיר תכניות עבודה
06-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
תכנון, ארגון ובקרה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2021 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד עוזר בכיר תכניות עבודה
 הגשת מועמדות לבחירת עוזר בכיר תכניות עבודה 11/21
 09/2021
עוזר בכיר לממונה קורונה
05-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד עוזר בכיר לממונה קורונה
 הגשת מועמדות לבחירת עוזר בכיר לממונה קורונה 9/21
 10/2021
עוזר ראשי לממונה קורונה
05-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד עוזר ראשי לממונה קורונה
 הגשת מועמדות לבחירת עוזר ראשי לממונה קורונה 10/21
 08/2021
ראש אגף פרויקטים
05-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי 8 21 ראש אגף פרויקטים
 הגשת מועמדות לבחירת ראש אגף פרויקטים 8/21
 06/2021
מנהלי גושים בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 09:30
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מנהלי גושים בוועדות אזוריות
 הגשת מועמדות לבחירת מנהלי גושים בוועדות אזוריות
 05/2021
רכזי לשכה בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 16:00
דירוג
מינהלי
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד רכזי לשכה בוועדות אזוריות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת רכזי לשכה בוועדות האזוריות הליך פומבי 5/21
 04/2021
מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדות אזוריות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מרכזי גזברות ולוגיסטיקה בוועדת האזוריות
 02/2021
מרכז הדרכה בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז הדרכה בוועדות אזוריות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מרכזי הדרכה בוועדת האזוריות
 03/2021
מרכז משאבי אנוש בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מרכז משאבי אנוש בוועדות אזוריות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת מרכזי משאבי אנוש בוועדות האזוריות
 25/2020
מכרז מאגר לתפקיד רכזת לשכה
31-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
03-01-2021 23:00
דירוג
מינהלי
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי מכרז מאגר לרכזות לשכה במטה 25.20
 טופס הגשת מועמדות - הליך פומבי  25/20 מכרז מאגר רכזת לשכה
 01/2021
מכרז מאגר לתפקיד מרכז בוועדה המרכזית
03-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
03-01-2021 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי מכרז מאגר לתפקיד מרכז
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מרכז 1/21
 24/2020
מרכז (הדרכה)
31-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף הדרכה
 
מועד עדכון אחרון
31-12-2020 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי - מרכז הדרכה
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מרכז הדרכה
 21/2020
הליך פומבי לאיוש סגני מנהלים לוועדות אזוריות
29-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
29-12-2020 19:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 03-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לאיוש סגני מנהלים בוועדות אזוריות לתקופת הבחירות
 טופס הגשת מועמדות לבחירת סגני מנהלים בוועדת האזוריות 21/20
 23/2020
ממונה היסעים
29-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
29-12-2020 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי 23.20 לתפקיד ממונה היסעים
 טופס הגשת מועמדות - הליך מכרז פומבי 23/20 - ממונה היסעים
 22/2020
ממונה רכש והתקשרויות
29-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
29-12-2020 16:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי 22-20 לתפקיד ממונה רכש והתקשרויות
 טופס הגשת מועמדות - הליך מכרז פומבי 22/20 - ממונה רכש והתקשרויות
 19/2020
מכרז מאגר לתפקיד עוזר ראשי ליועץ המשפטי
24-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
24-12-2020 19:00
דירוג
משפטנים
דרגה
ב-א2
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מאגר לתפקיד עוזר ראשי ליועץ המשפטי 19-20
 טופס הגשת מועמדות - הליך מכרז פומבי 19/20 - עוזר ראשי ליועץ המשפטי
 20/2020
מנהל מחלקה בכיר (יעוץ משפטי)
24-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
24-12-2020 19:00
דירוג
משפטנים
דרגה
א1-א3
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 הליך פומבי לתפקיד מנהל מחלקה בכיר (יעוץ משפטי) 20-20
 טופס הגשת מועמדות - הליך מכרז פומבי 20/20 - מנהל מחלקה בכיר יעוץ משפטי
 17/2020
מרכז בכיר (משאבי אנוש)
19-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-12-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מאגר למשרות מרכז בכיר (משאבי אנוש) - תקופת בחירות - 17.20
 טופס הגשת מועמדות - מכרז פומבי 17/20 - מכרז מאגר לתפקיד מרכז בכיר (משאבי אנוש)
 18/2020
מרכז פיקוח ובקרה
19-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
יחידת ביקורת פנימית
 
מועד עדכון אחרון
19-12-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מרכז פיקוח ובקרה בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 טופס הגשת מועמדות - מכרז פומבי 18/20 - מרכז פיקוח ובקרה
 13/2020
מרכז בכיר (משאבי אנוש)
07-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
15-12-2020 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז מאגר למשרות מרכז בכיר (משאבי אנוש) - תקופת בחירות - 13.20
 טופס הגשת מועמדות - מכרז פומבי 13/20 - מכרז מאגר לתפקיד מרכז בכיר (משאבי אנוש)
 14/2020
עוזר בכיר (לממונה הדפסות)
07-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
15-12-2020 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר לממונה הדפסות - לתקופת הבחירות 14.20
 טופס הגשת מועמדות - הליך פומבי 14/20 - לתפקיד עוזר בכיר לממונה הדפסות
 15/2020
עוזר בכיר (לממונה דיור ותקשורת)
07-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
15-12-2020 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 עוזר בכיר לממונה דיור ותקשורת - לתקופת הבחירות - 15.20
 טופס הגשת מועמדות - הליך פומבי 15/20 - לתפקיד עוזר בכיר לממונה דיור ותקשורת
 12/2020
ועדת איתור למנהלים בוועדות האזוריות ירושלים ועכו
01-11-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
01-11-2020 07:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-11-2020 00:00
מסמכים נלווים
 ועדת איתור מנהלים בוועדות האזוריות ירושלים ועכו  12.20
 טופס הגשת מועמדות  ועדת איתור למשרות של מנהלי ועדה אזורית בירושלים ובעכו 12/20
 11/2020
ראש אגף הדרכה
29-09-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף הדרכה
 
מועד עדכון אחרון
29-09-2020 08:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-10-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי לאיוש משרת ראש אגף הדרכה 11.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ראש אגף הדרכה 11.20
 10/2020
ממונה (תכנון מערכות)
28-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
28-08-2020 10:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-09-2020 00:00
מסמכים נלווים
 ממונה (תכנון מערכות) 10.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה (תכנון מערכות)
 09/2020
סגן ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (יישומי ליבה)
28-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
28-08-2020 09:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-09-2020 00:00
מסמכים נלווים
 סגן ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (יישומי ליבה) 9.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד סגן ראש אגף טכנולוגיות ומידע (יישומי ליבה)
 07/2020
ממונה (סייבר)
21-07-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
13-08-2020 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי - ממונה (סייבר) 7.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה (סייבר) 7.20
 08/2020
מדריכים לוועדת הבחירות המרכזית
06-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
13-08-2020 12:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 פרסום פומבי לגיוס מדריכים
 טופס הגשת מועמדות 8.20
 06/2020
מנהל תחום (רכש, תקציב ותוכניות עבודה)
21-07-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
21-07-2020 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מנהל תחום (רכש, תקציב ותוכניות עבודה) 6.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מנהל תחום (רכש, תקציב ותוכניות עבודה) 6.20
 04/2020
מאתר מקומות קלפי
26-06-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2020 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-07-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי - מאתר מקומות קלפי 4.20
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר מקומות קלפי 4/2020
 05/2020
מאתר קלפיות-משרה ייעודית לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים וצ'רקסים
26-06-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2020 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-07-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מאתר מקומות קלפי 5.20-משרה לאוכלוסיה הערבית, דרוזים וצ'רקסים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר קלפיות 5/2020 משרה יעודית לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
 02/2020
מאתר מקומות קלפי - משרה יעודית לבני האוכלוסיה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מאתר מקומות קלפי משרה ייעודית לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר קלפיות 2/2020
 03/2020
מאתר מקומות קלפי
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי - מאתר מקומות קלפי
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד מאתר מקומות קלפי 3/2020
 01/2020
ממונה חשבונאות ודיווח
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 מכרז פומבי לתפקיד ממונה חשבונאות ודיווח
 טופס הגשת מועמדות לתפקיד ממונה חשבונאות 1/2020
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת