מס' משרה
שם משרה
תאריך פרסום
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
אגף/יחידה
 34/2021
מכרז פומבי לתפקיד ממונה (תכנון מערכות)
07-07-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
07-07-2021 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-07-2021 00:00
מסמכים נלווים
 33/2021
סגן ראש אגף ומנהל מערך יישומי הליבה
16-06-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
16-06-2021 16:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-06-2021 00:00
מסמכים נלווים
 32/2021
הליך פומבי לאיוש מנהל פרוייקטים​
23-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
23-05-2021 08:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 30/2021
מכרז פומבי לבחירת סגני מנהלים בוועדות האזורית
11-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
21-05-2021 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 31/2021
מנהלי תחום משכורת
11-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף חשבות
 
מועד עדכון אחרון
12-05-2021 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 29/2021
מנהל ועדת בחירות אזורית ביהודה ובקריות
11-05-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
11-05-2021 23:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-05-2021 00:00
מסמכים נלווים
 .
קול קורא לאיתור וגיוס עובדים לעבודה בשבוע בחירות
12-03-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
12-03-2021 14:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 16-03-2021 00:00
מסמכים נלווים
 .
קול קורא לגיוס עובדים לביצוע עבודות בקרה ופיקוח בשבוע הבחירות
01-03-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
01-03-2021 15:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-03-2021 00:00
מסמכים נלווים
 28/2021
סגן מנהל בוועדה אזורית קריות
18-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות האזורית קריות
 
מועד עדכון אחרון
18-02-2021 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 22-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 25/2021
מרכז בכיר שירות ותמיכה למשתמשים
16-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
16-02-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 26/2021
מרכז תשלומי יום הבחירות
16-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
כספים
 
מועד עדכון אחרון
16-02-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 27/2021
מרכז משאבי אנוש
16-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת בחירות אזורית בעכו
 
מועד עדכון אחרון
16-02-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 19-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 24/2021
ממונה פרויקטים
15-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
15-02-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 17-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 23/2021
עוזר בכיר להיסעי בוחרים
03-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
03-02-2021 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 22/2021
מכרז מאגר לתפקיד מרכז בכיר ביטחון
01-02-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
בטחון
 
מועד עדכון אחרון
01-02-2021 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 03-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 21/2021
מכרז מאגר לתפקיד עוזר בכיר לממונה משכורת
28-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
כספים
 
מועד עדכון אחרון
28-01-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-02-2021 00:00
מסמכים נלווים
 20/2021
רכז לשכה
28-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית כפר סבא
 
מועד עדכון אחרון
28-01-2021 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 19/2021
עוזר ראשי לממונה קורונה
25-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
25-01-2021 23:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 18/2021
מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדה אזורית תל אביב
25-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדה אזורית תל אביב
 
מועד עדכון אחרון
25-01-2021 22:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 28-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 17/2021
רכז תעמולה
21-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
21-01-2021 13:00
דירוג
מח"ר
דרגה
38-40
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 .
פרסום פומבי למאגר המדריכים בוועדת הבחירות המרכזית
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף הדרכה
 
מועד עדכון אחרון
21-01-2021 08:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 26-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 16/2021
מכרז מאגר לתפקיד ממונה פרויקטים באגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 19:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 25/2020
מכרז מאגר לרכזת לשכה - הארכת הרשמה
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 18:00
דירוג
מינהלי
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 14/2021
מרכז תיאום ובקרה
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 15/2021
מכרז מאגר לעוזר בכיר למנהל פרויקטים
20-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
20-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 13/2021
מנהל פרויקטים ראשי PMO
11-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
11-01-2021 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 14-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 12/2021
מכרז מאגר לתפקיד מנהל פרוייקטים
06-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף פרויקטים
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2021 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 11/2021
עוזר בכיר תכניות עבודה
06-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
תכנון, ארגון ובקרה
 
מועד עדכון אחרון
06-01-2021 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 09/2021
עוזר בכיר לממונה קורונה
05-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 10/2021
עוזר ראשי לממונה קורונה
05-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 18:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 08/2021
ראש אגף פרויקטים
05-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 06/2021
מנהלי גושים בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
05-01-2021 09:30
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 05/2021
רכזי לשכה בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 16:00
דירוג
מינהלי
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 04/2021
מרכז גזברות ולוגיסטיקה בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 15:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 02/2021
מרכז הדרכה בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 03/2021
מרכז משאבי אנוש בוועדות אזוריות
04-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
04-01-2021 14:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 25/2020
מכרז מאגר לתפקיד רכזת לשכה
31-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
03-01-2021 23:00
דירוג
מינהלי
דרגה
17-19
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 01/2021
מכרז מאגר לתפקיד מרכז בוועדה המרכזית
03-01-2021
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
03-01-2021 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 06-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 24/2020
מרכז (הדרכה)
31-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף הדרכה
 
מועד עדכון אחרון
31-12-2020 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 05-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 21/2020
הליך פומבי לאיוש סגני מנהלים לוועדות אזוריות
29-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
29-12-2020 19:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 03-01-2021 00:00
מסמכים נלווים
 23/2020
ממונה היסעים
29-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
29-12-2020 17:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 22/2020
ממונה רכש והתקשרויות
29-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
29-12-2020 16:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 31-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 19/2020
מכרז מאגר לתפקיד עוזר ראשי ליועץ המשפטי
24-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
24-12-2020 19:00
דירוג
משפטנים
דרגה
ב-א2
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 20/2020
מנהל מחלקה בכיר (יעוץ משפטי)
24-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
לשכת היועץ המשפטי
 
מועד עדכון אחרון
24-12-2020 19:00
דירוג
משפטנים
דרגה
א1-א3
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 30-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 17/2020
מרכז בכיר (משאבי אנוש)
19-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף מנהל ומשאבי אנוש
 
מועד עדכון אחרון
19-12-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 18/2020
מרכז פיקוח ובקרה
19-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
יחידת ביקורת פנימית
 
מועד עדכון אחרון
19-12-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 13/2020
מרכז בכיר (משאבי אנוש)
07-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
15-12-2020 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 14/2020
עוזר בכיר (לממונה הדפסות)
07-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
15-12-2020 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 15/2020
עוזר בכיר (לממונה דיור ותקשורת)
07-12-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
מרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
 
מועד עדכון אחרון
15-12-2020 00:00
דירוג
מח"ר
דרגה
40-42
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-12-2020 00:00
מסמכים נלווים
 12/2020
ועדת איתור למנהלים בוועדות האזוריות ירושלים ועכו
01-11-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדות אזוריות
 
מועד עדכון אחרון
01-11-2020 07:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 15-11-2020 00:00
מסמכים נלווים
 11/2020
ראש אגף הדרכה
29-09-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף הדרכה
 
מועד עדכון אחרון
29-09-2020 08:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 18-10-2020 00:00
מסמכים נלווים
 10/2020
ממונה (תכנון מערכות)
28-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
28-08-2020 10:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-09-2020 00:00
מסמכים נלווים
 09/2020
סגן ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (יישומי ליבה)
28-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומערכות מידע
 
מועד עדכון אחרון
28-08-2020 09:00
דירוג
מח"ר
דרגה
43-45
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 10-09-2020 00:00
מסמכים נלווים
 07/2020
ממונה (סייבר)
21-07-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
13-08-2020 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 08/2020
מדריכים לוועדת הבחירות המרכזית
06-08-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
13-08-2020 12:00
דירוג
.
דרגה
.
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 27-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 06/2020
מנהל תחום (רכש, תקציב ותוכניות עבודה)
21-07-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
21-07-2020 12:00
דירוג
מח"ר
דרגה
41-43
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 02-08-2020 00:00
מסמכים נלווים
 04/2020
מאתר מקומות קלפי
26-06-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2020 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-07-2020 00:00
מסמכים נלווים
 05/2020
מאתר קלפיות-משרה ייעודית לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים וצ'רקסים
26-06-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
26-06-2020 11:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 08-07-2020 00:00
מסמכים נלווים
 02/2020
מאתר מקומות קלפי - משרה יעודית לבני האוכלוסיה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 03/2020
מאתר מקומות קלפי
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 21:00
דירוג
מח"ר
דרגה
39-41
היקף משרה
מלאה
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
 01/2020
ממונה חשבונאות ודיווח
18-05-2020
  בשעה  
חלף מועד להגשת הצעות
ועדת הבחירות המרכזית
 
מועד עדכון אחרון
18-05-2020 20:00
דירוג
מח"ר
דרגה
42-44
היקף משרה
חלקית
הודעות למועמדים
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 01-06-2020 00:00
מסמכים נלווים
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת