מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 8/24
מכרז לאספקת והתקנת מידוף תעשייתי
נושאים כלליים ואחרים
26-11-2020
  בשעה  
  בשעה  
ניתן להגיש הצעות
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13.12.2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 8-24 לאספקת והתקנת מידוף תעשייתי
 מכרז 8-24 - הודעת הבהרה
 7/24
מכרז לפריסה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לתיוג מעקב ובקרה אחר ציוד בחירות
נושאים כלליים ואחרים
24-09-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21.10.2020 בשעה 12:30
מסמכים נלווים
 מכרז 7.24 עדכון המועד האחרון להגשת הצעות
 מכרז 7.24 הבהרה לשאלה
 מכרז 7.24 עדכון ומענה לשאלות הבהרה
 מכרז 7.24 - לפריסה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מעקב ובקרה אחר פריטים שונים
 מצגת שהוצגה בכנס ספקים מכרז 7-24
 מכרז 7.24 לפריסה הפעלה, ותחזוקה של מערכת לתיוג מעקב ובקרה אחר ציוד בחירות
 6/24
אספקת שירותי ייעוץ, ליווי ופיתוח הדרכה
נושאים כלליים ואחרים
14-09-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24/9/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 6-24 אחרי הבהרות נקי
 מכרז 6-24 אחרי הבהרות עם סימון שינויים
 מכרז 6-24 לאספקת שירותי ייעוץ, ליווי ופיתוח הדרכה – עדכונים ומענה לשאלות הבהרה
 מכרז 6.24 פיתוח הדרכה
 5/24
מכרז לאספקת מוצרי בחירות שונים מקרטון
נושאים כלליים ואחרים
11-06-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 22/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז מוצרי קרטון
 מכרז 5-24 אספקת מוצרי קרטון - מענה לשאלות הבהרה
 3/24
מכרז לשכירת מחשבים ניידים
מחשוב
21-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 01/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 3-24 מחשבים ניידים
 מענה לשאלות הבהרה
 4/24
מכרז לאספקת סגרי ביטחון מסוגים שונים
נושאים כלליים ואחרים
21-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 1/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 4-24 סגרי ביטחון
 1/24
מכרז לשירותי לינה ואירוח עבור גורמים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בעיר ירושלים
נושאים כלליים ואחרים
18-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 25/5/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז מלונות
 נספח 6.4.0 - תשקיף למציע במכרז
 2/24
מכרז לאספקת מוצרי שתייה וכיבוד לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי הלוגיסטי
נושאים כלליים ואחרים
18-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 25/5/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 2-24 לאספקת שתייה וכיבוד קל
 הבהרות למכרז שתיה וכיבוד קל
 
 
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת