מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 -
בקשה לקבלת מידע בדבר אפשרות לרכישת מצלמות גוף עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24
נושאים כלליים ואחרים
04-01-2021
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
  כחלק מההערכות לבחירות לכנסת ה-24, נדרשת הוועדה להצטייד במצלמות גוף, לשם הפעלת פרויקט מפקחי טוהר הבחירות, לצורך הבטחת קיומן התקין של הבחירות הכלליות לכנסת ה-24. נוכח הקדמת מועד הבחירות לכנסת ה-24, התפשטות מגיפת הקורונה בעולם ולוח הזמנים הקצר לקיום הבחירות לכנסת ה-24, מבקשת ועדת הבחירות לקבל מידע בדבר ספקים המסוגלים לספק מצלמות העומדות במפרט, בכמויות ובלוחות הזמנים שיפורטו להלן​.​​​​​​​​​
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות:
מסמכים נלווים
 בקשה לקבלת מידע מצלמות
 בקשה למידע על מצלמות גוף - דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 11/24
מכרז להדפסת ואספקת שילוט חוץ
נושאים כלליים ואחרים
17-02-2021
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 03-9779000
 • דוא"ל:  mml@bechirot.gov.il
 • פקס:
מועד אחרון להעברת שאלות:
מסמכים נלווים
 מכרז 11.24 - הדפסת ואספקת שילוט חוץ
 10/24
מכרז לתכנון ואספקת תיבות קלפי ומחסניות למעטפות הצבעה מפלסטיק
נושאים כלליים ואחרים
25-01-2021
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 03-9779000
 • דוא"ל:  mml@bechirot.gov.il
 • פקס:
מועד אחרון להעברת שאלות: 8.2.2021 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 10.24 - תכנון ואספקת תיבת קלפי ומחסנית למעטפות
 מכרז 10-24 - הודעת הבהרה
 מכרז 10.24 - מענה לשאלות הבהרה
 מכרז 10.24 - דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
 מכרז 10.24 - נוסח מעודכן עם סימון שינויים
 מכרז 10.24 - נוסח מעודכן נקי
 9/24
אספקה, התקנה ושירותי תחזוקה למערכות מיזוג אויר
נושאים כלליים ואחרים
10-12-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 29.12.2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 9-24 מיזוג אוויר
 מכרז 9.24 - נספח 1.4.1.1.3 – מערכת התוכניות והשרטוטים
 מכרז 9.24 - נספח 1.4.1.1.3 – מערכת התוכניות והשרטוטים - צבעוני
 מענה לשאלות הבהרה מכרז 9-24 - אספקה התקנה ותחזוקה למערכות מיזוג אוויר
 הודעת הבהרה מכרז 9-24 מיזוג אוויר
 8/24
מכרז לאספקת והתקנת מידוף תעשייתי
נושאים כלליים ואחרים
26-11-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 13.12.2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 8-24 לאספקת והתקנת מידוף תעשייתי
 מכרז 8-24 - הודעת הבהרה
 מכרז 8-24 מענה לשאלות הבהרה
 מכרז 8.24 שרטוט מעודכן ארכיב
 מכרז 8.24 שרטוט מעודכן גלריה
 7/24
מכרז לפריסה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לתיוג מעקב ובקרה אחר ציוד בחירות
נושאים כלליים ואחרים
24-09-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 21.10.2020 בשעה 12:30
מסמכים נלווים
 מכרז 7.24 עדכון המועד האחרון להגשת הצעות
 מכרז 7.24 הבהרה לשאלה
 מכרז 7.24 עדכון ומענה לשאלות הבהרה
 מכרז 7.24 - לפריסה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מעקב ובקרה אחר פריטים שונים
 מצגת שהוצגה בכנס ספקים מכרז 7-24
 מכרז 7.24 לפריסה הפעלה, ותחזוקה של מערכת לתיוג מעקב ובקרה אחר ציוד בחירות
 6/24
אספקת שירותי ייעוץ, ליווי ופיתוח הדרכה
נושאים כלליים ואחרים
14-09-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 24/9/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 6-24 אחרי הבהרות נקי
 מכרז 6-24 אחרי הבהרות עם סימון שינויים
 מכרז 6-24 לאספקת שירותי ייעוץ, ליווי ופיתוח הדרכה – עדכונים ומענה לשאלות הבהרה
 מכרז 6.24 פיתוח הדרכה
 5/24
מכרז לאספקת מוצרי בחירות שונים מקרטון
נושאים כלליים ואחרים
11-06-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 22/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז מוצרי קרטון
 מכרז 5-24 אספקת מוצרי קרטון - מענה לשאלות הבהרה
 3/24
מכרז לשכירת מחשבים ניידים
מחשוב
21-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 01/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 3-24 מחשבים ניידים
 מענה לשאלות הבהרה
 4/24
מכרז לאספקת סגרי ביטחון מסוגים שונים
נושאים כלליים ואחרים
21-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 025669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 1/6/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 4-24 סגרי ביטחון
 1/24
מכרז לשירותי לינה ואירוח עבור גורמים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בעיר ירושלים
נושאים כלליים ואחרים
18-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 25/5/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז מלונות
 נספח 6.4.0 - תשקיף למציע במכרז
 2/24
מכרז לאספקת מוצרי שתייה וכיבוד לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי הלוגיסטי
נושאים כלליים ואחרים
18-05-2020
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל:
 • טלפון: 02-7853407
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 25/5/2020 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 2-24 לאספקת שתייה וכיבוד קל
 הבהרות למכרז שתיה וכיבוד קל
 
 
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת