הנגשת מקומות קלפי
    מפת אתר
العربية   English

הנגשת מקומות קלפי

ביום 1.1.2015 התקבלה בממשלת ישראל החלטה מס' 2390 בדבר שיפור הנגישות למקומות קלפי בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות  

 

בהתאם לסעיף 13 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן, חוק הבחירות לכנסת), קובעת ועדת הבחירות המרכזית את מקומות הקלפי בבחירות לכנסת, על-פי הצעת שר הפנים. בהתאם לסעיף 10א לחוק הרשויות המקומיותת (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הרשויות המקומיות (בחירות)), קובע שר הפנים את מקומות הקלפי בבחירות לרשויות המקומיות.

 
סעיף 68א לחוק הבחירות לכנסת ובסעיף 31א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), נקבע כי בכל ישוב יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות.
 

תכלית סעיפים אלו היא להקל על המוגבלים בניידות לממש את זכות ההצבעה שלהם, עד שיתקיים החזון לפי כל מקומות הקלפי יהיו נגישים לאנשים המוגבלים בניידות.

 
מרבית מקומות הקלפי (הן בבחירות לכנסת והן בבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות) ממוקמים במבני ציבורים קיימים שרבים מהם הוקמו לפני שנים רבות. מבנים אלו עדיין אינם עומדים בתקני הנגישות שנקבעו אך לאחרונה. זאת ועוד, ישנם ישובים בהם בשל המאפיינים הגיאוגרפיים של השטח (כגון: אזורים הרריים), נוצר קושי מהותי באיתור מבנים נגישים. קושי נוסף הינו שישנם ישובים קטנים, בעיקר במועצות האזוריות, שבהם מספר מבני הציבור מצומצם עד מאוד.
 

על מנת לקדם את הנושא, משרד פנים ו-וועדת הבחירות המרכזית יפעלו למתן סיוע לרשויות המקומיות לצורך שיפור נגישותם של מקומות המיועדים להצבת קלפיות שאינן נגישות לאנשים המוגבלים בניידות, ואשר הנגשתן דורשת התאמות קלות בלבד.  

 

על כן, הוקצה תקציב לסיוע לרשויות המקומיות לצורך שיפור נגישותם של מקומות המיועדים להצבת קלפיות שאינם נגישים המוגבלים בניידות, ואשר הנגשתם דורשת התאמות קלות בלבד.

 
הסיוע יינתן לרשויות מקומיות אשר יפעלו לביצוע התאמות למקומות קלפי שאינם נגישים ואשר הנגשתם דורשת התאמות קלות בלבד בהתאם לקביעת ועדת הבחירות. ההתאמות האמורות יבוצעו בהתאם לתקן המיוחד להנגשת מקומות הקלפי לאנשים המוגבלים בניידות.