השוואת נתונים החל מהכנסת ה-6
    מפת אתר
العربية   English

השוואת נתונים החל מהכנסת ה-6

מספר הכנסת בעלי זכות הבחירה מספר הקלפיות הרגילות תקציב הוועדה ביצוע התקציב  הערות
כנסת 6
1965
1,499,988
3,100
1,850,000 ל"י
1,835,000 ל"י
כנסת 7
1969
1,758,685
גידול ב-17.24%
3,395
גידול ב-9.5%
5,145,000 ל"י
3,500,000 ל"י
כנסת 8
   1973
2,037,478
גידול ב-15.85%
3,930
גידול ב-15.75%
8,500,000 ל"י
7,025,000 ל"י
כנסת 9
1977
2,236,293
גידול ב-9.75%
3,850
קיטון ב-2.0%
33,734,000 ל"י
26,920,000 ל"י
כנסת 10
1981
2,490,014
גידול ב-14.2%
4,397
גידול ב-14.2%
53,000,000 שקל
46,000,000 שקל
כנסת 11
1984
2,654,613
גידול ב-6.61%
4858
גידול ב-10.48%
815,000,000
583,649,000
1,398,649,000
1,363,737,175 שקל
כנסת 12
  1988
2,894,267
גידול ב-9.02%
4.840
קיטון ב-​ 0.37%
26,828,000
16,349,714
כנסת 13
1992
3,409,015
גידול ב-17.78%
5,482
גידול ב-13.26%
53,771,000
35,097,904
כנסת 14
  1996
3,933,250
גידול ב-15.37%
6,714
גידול ב- 22.47%
86,790,000 (*)
71,500,000
(*)בבחירות אלו הצביעו גם לכנסת וגם לראשות הממשלה. בשתי הצבעות. והתקציב   גדל בהתאם.
כנסת 15
   1999
4,285,428
גידול ב-8.95%
7,289
גידול ב- 8.56%
191,380,000 (*) (**)
125,332,000
(*) 50,000,000 ש"ח מיועדים לבניית מרכז
 לוגיסטי חדש לוועדה.
(**) בבחירות אלו הצביעו גם לכנסת וגם לראשות הממשלה. התקציב גדל בגלל תשלום לחברי ועדות קלפי והגדלת שכר לעובדים בקלפי.י
בחירות מיוחדות לראה"מ 6.2.01
4,504,769
גידול ב-5.11%
7,406
גידול ב-1.6%
180,697,000 (*)
131,185,123
 (*)
25,000,000
ש"ח מיועדים לבניית מרכז לוגיסטי חדש לוועדה.יי
כנסת 16
  2003
4,720,075
גידול ב-4.77%
7,736
גידול ב-4.45%
 174,327,000 ₪ (*)
170,335,030
(*)
 בבחירות אלו חזרו להצבעה לכנסת בלבד.
כנסת 17
  2006
5,014,622
גידול ב-6.24%
8,280
גידול ב-7.03%
193,740,000
192,994,000 ₪
כנסת 18
  2009
5,278,985
גידול ב-5.27%
9,615
גידול ב-16.12%
206,844,000 ₪

181,089,095

 

כנסת 19
2013
5,656,705
גידול ב- 7.15%
9,881
גידול ב-2.76%
246,781,000 ₪
200,497,000  

כנסת 20

2015

5,881,696
גידול ב-
3.97% 
10,119
גידול ב-
2.4%
 
241,746,000 ₪   ​ 214,017,000 ₪

כנסת 21

2019

6,339,729

גידול ב-
 7.78%
10,460
גידול ב-
3.36%
255,960,000₪  
255,480,000
₪ 

כנסת 22
2019
  
6,394,030​
גידול ב-
0.85%
10,543​
גידול ב-
0.79%
335,470,000 ₪​ 310,297,255 ₪​

כנסת 23
2020​
​6,453,255
גידול ב- 0.92%
​10,631
גידול ב-
 0.83%
392,193,000 ​₪ ​369,301,000 ₪
כנסת 24
2021
​​6,578,084
גידול ב- 1.93%
​13,685 
גידול ב- 28.72%​
​564,616,000 ​₪  ​555,842,325 ​₪ 
(*) התקציב המקורי היה 674,616,000 ₪. לאחר החזרת עודפי תקציב בסך 110,000,000 ₪, התקציב הסופי עומד על 564,616,000 ₪.
(**) הבחירות לכנסת ה-24 התקיימו בצל מגיפת הקורונה. לפיכך נדרש תקציב גבוה וייעודי לנושא.​​