מועדי הבחירות החל מהכנסת הראשונה
    מפת אתר
العربية   English

מועדי הבחירות החל מהכנסת הראשונה

 
הבחירות לכנסת ולראש הממשלה
 
מבוא להלן:
 
1) פירוט של מועדי הבחירות לכנסת.
2) שם שופט בית המשפט העליון שעמד בראש כל ועדת בחירות.
3) מראי המקום של פרסום רשימות המועמדים ותוצאות הבחירות בילקוט הפרסומים בחלוקה לפי כנסות.
 

הבחירות לכנסת הראשונה
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השנייה
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השלישית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת הרביעית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת החמישית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השישית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השביעית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת השמינית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת התשיעית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת העשירית
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-11
 
 
הבחירות לכנסת ה-12
 
 
 
 
הבחירות לכנסת -13
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-14
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-15
 
 
 
 
הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-16
 
 

הבחירות לכנסת ה-17
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-18
 
 
 
 
הבחירות לכנסת ה-19
 
 

 

 

הבחירות לכנסת ה-20

 
מועד הבחירות – 17 במרץ 2015 (כ"ו באדר תשע"ה).
יושב ראש הוועדה – השופט סלים ג'ובראן.
רשימת המועמדים לכנסת ה-20 – חוברת 7000, עמ' 3938 מיום 4.3.2015.
תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 – חוברת 7010 עמ' 4370 מיום 25.3.2015.​

 

 

הבחירות לכנסת ה-21


מועד הבחירות – 9 באפריל 2019 (ד' בניסן התשע"ט).
יושב ראש הוועדה – השופט חנן מלצר.הבחירות לכנסת ה-22


מועד הבחירות – 17 בספטמבר 2019 (י"ז באלול התשע"ט).
יושב ראש הוועדה – השופט חנן מלצר.​הבחירות לכנסת ה-23


מועד הבחירות – 2 במרס 2020 (ו' באדר התש"ף).
יושב ראש הוועדה – השופט ניל הנדל.​הבחירות לכנסת ה-24


מועד הבחירות – 23 במרס 2021 (י' בניסן התשפ"א).
יושב ראש הוועדה – השופט עוזי פוגלמן.​​