אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות
    מפת אתר
العربية   English

אחוז ההצבעה המצטבר בחתך שעות

.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 השנה עד 10:00 עד 12:00 עד 14:00 עד 16:00 עד 18:00 עד 20:00 עד 22:00
1973 21.8 33.1 41.4 54.1 65.2 73.4 78.6
1977 16.8 31.3 42.4 50.6 60.2 71.4 79.2
1981 17.0 30.2 39.4 47.0 57.0 69.6 78.5
1984 15.6 29.8 39.8 47.2 55.6 68.9 78.8
1988 14.8 29.3 42.1 52.9 65.2 75.6 79.7
1992 14.0 27.5 38.4 47.0 56.3 68.2 77.4
1996 14.3 28.9 41.3 50.6 60.0 70.9 79.3
1999 14.2 28.9 41.7 51.8 60.9 71.4 78.7
2001 11.1 21.1 34.7 43.21 51.2 58.2 62.3
2003 10.1 24.0 35.3 44.2 52.8 62.8 67.8
2006 9.9 21.7 30.9 39.0 47.0 57.0 63.2
2009 10.3 23.4 34.0 41.9 50.3 59.7 65.2
2013 11.4 26.7 38.3 46.6 55.5 63.7 66.6
2015 14.3 26.9 36.6 45.4 54.6 62.4 71.8
​4/2019 12.9​ ​24.8 35.8​ 42.8​ 52.0​ ​61.3 67.9​
9/2019​​
15​ 26.8​ ​36.5 44.3​ 53.5​ 63.7​ 69.4​
2020​ 14.5​ ​27.6 ​38.1 ​47 ​56.3 65.6​ 71​
2021​ ​14.8 25.4​ 34.6​ 42.3​ ​51.5 ​60.9 ​67.2

אחוז ההצבעה המצ​טבר בחתך שעות בבחירות לכנסת ה-24
עד 10:00 עד 12:00 עד 14:00 עד 16:00 עד 18:00 עד 20:00 עד 22:00
14.8% 25.4% 34.6% 42.3% 51.5% 60.9% 67.2%
מס' המצביעים 974,557
מס' המצביעים 1,669,085
מס' המצביעים 2,278,032​
מס' המצביעים 2,782,010
מס' המצביעים 3,384,482
מס' המצביעים 4,008,422
מס' המצביעים 4,420,677
 

אחוז ההצבעה הסופי היה 67.44% מבעלי הזכות לבחור.


שיעור ההצבעה ומספר המצביעים לפי שעה חושבו על פי סקר מדגמי שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעבור הוועדה. שיעור ההצבעה הסופי, על בסיס נתוני האמת, מפורט בדף תוצאות הבחירות.​